Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTF 2023-2027

Nowy Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na kadencję 2023-2027
Skład Zarządu:
Prezes: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 • V-ce Prezes Zarządu: Sebastian Zduński
 • V-ce Prezes Zarządu: Adrian Rogala
 • Sekretarz: Aleksandra Szabert-Kajkowska
 • Skarbnik: Igor Świerkowski
 • Członek Zarządu: Marek Sewastianik
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Przewodnicząca: Joanna Łuczak
 • Zastępca: Dorota Szymańska
 • Sekretarz: Ewelina Hankiewicz
Skład Sądu Koleżeńskiego:
 • Przewodniczący: Romuald Tokarski
 • Zastępca: Wojciech Kaczmarek
 • Sekretarz: Piotr Chyliński
 • Członkowie: Piotr Anchimiuk, Izabela Zielińska