WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO 13.05.2023