Kontakt

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

http://mazowiecki.fizjoterapia.org.pl/

——————————————————————————

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50,

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946

składka członkowska w 2023 r. wynosi 70 zł

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF  są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską.