Aktualności

* W dniach 25-26 listopada 2016 roku odbyła się XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

12k-baner-na-strony

Tematem przewodnim wspomnianej Konferencji były perspektywy rozwoju fizjoterapii. Oprócz wykładów i prezentacji nowoczesnych technologii wspomagających naszą pracę , był również czas na podziękowania koordynatorom wojewódzkim d/s przeprowadzenia niedawnych wyborów , którzy działali z ramienia Towarzystwa. Z naszego województwa podziękowania z rąk Prezesa PTF pana Marka Kiliańskiego oraz Przewodniczącego KOSF pana Dariusza Dziadzio odebrał pan Dariusz Fielek.

darek1        darek2

Wśród uczestników XII Konferencji Naukowej W Pabianicach byli również inni delegaci na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Obok wyżej wspomnianego Dariusza Fielka , byli również : Magdalena Hagner- Derengowska i Jędrzej Wierzchowski.

* Na podstawie najnowszych informacji podajemy aktualne przyporządkowanie powiatów naszego województwa do miejsc wyborów w dniu 5 listopada br.

* Zgodnie z ustalonym przelicznikiem w najbliższą sobotę będziemy wybierać po 9 delegatów na   każdym z zebrań co daje liczbę 18 delegatów z naszego województwa. W zgodzie z przyjętym parytetem będziemy wybierali w Bydgoszczy i Inowrocławiu po 6 delegatów z grona specjalistów i magistrów fizjoterapii i po 3 z grona licencjatów i techników fizjoterapii .

* W Gazecie Pomorskiej w wydaniu piątkowym z 28 października br. ukazała się krótka notatka o zebraniu w Inowrocławiu

fullsizerender

* W dniu 27 października w Warszawie odbyło się zebranie członków KOSF z koordynatorami wojewódzkimi d/s rejestracji fizjoterapeutów. Jak przekazuje Dariusz Fielek , jeden z koordynatorów na województwo Kujawsko-Pomorskie, w naszym województwie ostatecznie zarejestrowało się 738 fizjoterapeutów na 13809 w całej Polsce. Podana liczba skutkuje tym ,że w naszym województwie 5 listopada br. odbędą się dwa zebrania fizjoterapeutów , na których będziemy wybierać delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Pierwsze w Bydgoszczy o godzinie 8.00 w auli CM UMK budynek biblioteki przy ulicy Curie Skłodowskiej 9 z udziałem przedstawicieli powiatów: bydgoskiego , tucholskiego , sępoleńskiego , grudziądzkiego , chełmińskiego i świeckiego. Drugie w Inowrocławiu o godzinie 15.00 ( rejestracja od godziny 14.00 , wejście od strony Biblioteki Miejskiej przy ulicy Kilińskiego 16) w sali koncertowej im. Dubiskiej Państwowej Szkoły Muzycznej z udziałem przedstawicieli pozostałych powiatów tj.: inowrocławskiego , nakielskiego , żnińskiego , mogileńskiego , toruńskiego , włocławskiego , aleksandrowskiego , lipnowskiego , rypińskiego , brodnickiego , wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego.

 

* W dniu 17 października prof Jan Sczegielniak odebrał nominację na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Zastąpił na tym stanowisku dra Zbigniewa Wrońskiego.

Szczegóły

Poniżej za Wikipedią przedstawiamy sylwetkę Pana profesora.

Profesor Jan Szczegielniak

Przyłączamy się do gratulacji.

* W dniu 28.09.2016 roku z inicjatywy pani dr Justyny Stępowskiej, Prezesa oddziału kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i na zaproszenie pani dr Magdaleny Hagner-Derengowskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Fizjoterapii, w Bydgoskiej Szkole Wyższej, zostało zorganizowane spotkanie z członkami KOSF panem dr. Markiem Woszczakiem i panią mgr Katarzyną Syrewicz oraz Koordynatorami Wojewódzkimi powołanymi przez KOSF na województwo kujawsko-pomorskie, panią dr Iwoną Głowacką-Mrotek i panem Dariuszem Fielkiem.

img_2136 img_2137 img_2135

* Może zamieszczony poniżej protokół nie spełnia do końca miana aktualności , bo powstał 13 grudnia 2015 roku , ale od czegoś trzeba zacząć. W tym dniu został reaktywowany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. O przebiegu obrad możemy się dowiedzieć z poniżej zamieszczonego protokołu:

Inowrocław 13.12.2015
Miejsce obrad: Sala kryształowa Uzdrowiska SOLANKI ul. Wilkońskiego 23 , godzina 10.00

Protokół z zebrania założycielskiego Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTF

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości przez pana Dariusza Fielka.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania . Na wniosek pana Dariusza Fielka jednogłośnie został wybrany pan Dariusz Chełminiak
3. Zmiana kolejności zebrania. Informacja dotycząca Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zostanie przedstawiona po procedurach wyborczych Oddziału. Jednogłośnie zmiana została przyjęta.
4. Wybór sekretarza zebrania . Na wniosek pana Dariusza Fielka jednogłośnie został wybrany pan Jędrzej Wierzchowski
5. Wybór komisji skrutacyjnej. Z Sali zostały podane kandydatury : Paweł Jędrasik , Marcin Siedlaczyk ,Ewa Chojnacka. Jednogłośnie kandydatury zostały przyjęte.
6. Stwierdzono udział 63 osób w tym uprawnionych do głosowania 59.
7. Na wniosek przewodniczącego zebrania z Sali podano kandydatury na Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF (dalej zwanym Oddziałem). Została podana tylko jedna kandydatura w osobie pani Justyny Stępowskiej
8. Na wniosek przewodniczącego zebrania z Sali podano kandydatury do Zarządu Oddziału.
Zgłoszono następujące kandydatury: Monika Struensee , Kamila Niewolak , Dariusz Fielek , Grzegorz Srokowski , Magdalena Hagner- Derengowska , Beata Wikarska , Artur Smolka , Grzegorz Kolczyński , Emilia Mikołajewska , Katarzyna Nawrocka , Monika Dylewska.
9. Oba głosowania odbyły się w trybie tajnym na osobnych kartach do głosowania.
10. W trakcie liczenia głosów przez komisję skrutacyjną pan Dariusz Fielek przedstawił informację dotyczącą Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
11. Komisja skrutacyjna podała wyniki wyborów : Prezesem została pani Justyna Stępowska ( 58 głosów za , 1 wstrzymał się ).
Kandydaci na członków Zarządu otrzymali następującą ilość głosów: Monika Struensee 38 , Dariusz Fielek 49 , Grzegorz Srokowski 33 , Magdalena Hagner – Derengowska 33 , Artur Smolka 47 , Grzegorz Kolczyński 33- te osoby zostały członkami Zarządu Oddziału. Pozostałe osoby uzyskały : Kamila Niewolak 27 , Beata Wikarska 24 , Emilia Mikołajewska 14 , Katarzyna Nawrocka 27 i Monika Dylewska 14.
12. Na wniosek przewodniczącego zebrania z Sali podano kandydatury do Komisji Rewizyjnej Oddziału . Zgłoszono: Emilia Mikołajewska , Katarzyna Nawrocka , Beata Wikarska , Alicja Rzepka , Kamila Niewolak.
13. Po tajnym głosowaniu Komisja skrutacyjna stwierdziła ,że członkami Komisji Rewizyjnej zostały: Katarzyna Nawrocka 42 , Alicja Rzepka 34 i Kamila Niewolak 35. Pozostałe osoby otrzymały : Emilia Mikołajewska 23 i Beata Wikarska 25. W głosowaniu wzięło udział 55 osoby.
14. Na osobnym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się. Prezesem została Justyna Stępowska , wiceprezesami Grzegorz Srokowski i Dariusz Fielek , skarbnikiem Monika Struensee , sekretarzem Artur Smolka i członkami Magdalena Hagner i Grzegorz Kolczyński.
15. Na wniosek przewodniczącego zebrania z Sali podano kandydatury do Sądu Koleżeńskiego. Podano następujące kandydatury: Emilia Mikołajewska , Beata Wikarska , Paula Mielcarek , Jędrzej Wierzchowski , Karol Ogurkowski i Michał Dylewski .
16. W trakcie zliczania głosów na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego przystąpiono do punktu : wolne wnioski. Omawiano ewentualne problemy z wdrażaniem w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
17. Komisja skrutacyjna podała wyniki wyborów do Sądu Koleżeńskiego. Wzięło udział 50 osób.
Członkami Sądu zostały : Emilia Mikolajewska 33 , Paula Mielcarek 34 , Jędrzej Wierzchowski 43 , Karol Ogurkowski 42 , Michał Dylewski 43. Beata Wikarska uzyskała 29 głosów i nie została wybrana w skład Sądu.
18. Sąd Koleżeński się ukonstytuował i dokonano jednogłośnego wyboru Przewodniczącego w osobie Karola Ogurkowskiego.
19. Zebranie zostało zamknięte przez nowo powołaną panią Prezes .

Dariusz Fielek